దిగ్లిపూర్, అండమాన్ మరియు నికోబార్ : బంగారం & వెండి ధర

దిగ్లిపూర్ : బంగారు రేటు

18 జూన్ 2024
71,680
-160.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 71,840 -460.00
16 జూన్ 2024 72,300 +10.00
15 జూన్ 2024 72,290 +10.00
14 జూన్ 2024 72,280 +820.00
13 జూన్ 2024 71,460 -760.00
12 జూన్ 2024 72,220 +400.00
11 జూన్ 2024 71,820 +100.00
10 జూన్ 2024 71,720 +80.00
09 జూన్ 2024 71,640 +10.00
08 జూన్ 2024 71,630 +0.00
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,410
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,460
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,119
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,100
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 71,840
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,950
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,110
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,645
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,110
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,100
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,350
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,590
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,650
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,590
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,880
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,360
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,980
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,217
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,980
దిగ్లిపూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,960
దిగ్లిపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దిగ్లిపూర్ : వెండి రేటు

18 జూన్ 2024
88,640.00
-880.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 89,520 -280.00
16 జూన్ 2024 89,800 +10.00
15 జూన్ 2024 89,790 +0.00
14 జూన్ 2024 89,790 +1,190.00
13 జూన్ 2024 88,600 -2,430.00
12 జూన్ 2024 91,030 +1,770.00
11 జూన్ 2024 89,260 -1,350.00
10 జూన్ 2024 90,610 +1,130.00
09 జూన్ 2024 89,480 +10.00
08 జూన్ 2024 89,470 +0.00
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,430
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,600
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,565
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,200
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 89,520
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,750
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,360
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,630
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,500
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,200
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,420
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,040
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,154
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,040
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,210
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 76,050
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,540
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,898
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,540
దిగ్లిపూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,500
దిగ్లిపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర