పాల్ఘర్, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

పాల్ఘర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
52,010
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,360 +260.00
24 మే 2022 52,100 +80.00
23 మే 2022 52,020 +290.00
22 మే 2022 51,730 +0.00
21 మే 2022 51,730 +0.00
20 మే 2022 51,730 +330.00
19 మే 2022 51,400 +50.00
18 మే 2022 51,350 -80.00
17 మే 2022 51,430 +390.00
16 మే 2022 51,040 -310.00
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,970
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,871
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,360
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,520
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,400
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,341
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,790
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,460
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,500
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,400
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,206
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,400
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,150
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,750
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,800
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,528
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,800
పాల్ఘర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,400
పాల్ఘర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పాల్ఘర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
62,980.00
-450.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,430 +690.00
24 మే 2022 62,740 -110.00
23 మే 2022 62,850 -160.00
22 మే 2022 63,010 +0.00
21 మే 2022 63,010 +0.00
20 మే 2022 63,010 +810.00
19 మే 2022 62,200 -390.00
18 మే 2022 62,590 +240.00
17 మే 2022 62,350 +1,630.00
16 మే 2022 60,720 +590.00
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,420
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,130
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,824
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,420
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,430
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,620
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,420
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,773
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,070
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,420
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,060
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,520
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,147
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,520
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 68,990
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,580
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,160
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,602
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,410
పాల్ఘర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,520
పాల్ఘర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర