చురచంద్పూర్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

చురచంద్పూర్ : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,450
+20.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,430 +10.00
31 మే 2023 60,420 +10.00
30 మే 2023 60,410 +510.00
29 మే 2023 59,900 +80.00
28 మే 2023 59,820 +0.00
27 మే 2023 59,820 +10.00
26 మే 2023 59,810 -90.00
25 మే 2023 59,900 -380.00
24 మే 2023 60,280 -390.00
23 మే 2023 60,670 -20.00
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,430
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,430
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,430
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,430
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,430
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,850
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,810
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,771
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,270
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,420
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,490
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,780
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,500
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,780
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,260
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 60,020
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,200
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 58,030
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,120
చురచంద్పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,770
చురచంద్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

చురచంద్పూర్ : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
73,100.00
+90.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 73,010 +480.00
31 మే 2023 72,530 +1,080.00
30 మే 2023 71,450 -30.00
29 మే 2023 71,480 -180.00
28 మే 2023 71,660 +10.00
27 మే 2023 71,650 +0.00
26 మే 2023 71,650 +1,090.00
25 మే 2023 70,560 -840.00
24 మే 2023 71,400 -1,090.00
23 మే 2023 72,490 -570.00
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,010
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 73,010
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 73,010
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 73,010
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 73,010
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,320
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,560
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,077
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,720
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,530
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,500
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,520
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,129
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,600
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,720
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,590
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,110
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,265
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,730
చురచంద్పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,590
చురచంద్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర