వెస్ట్ సియాంగ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

వెస్ట్ సియాంగ్ : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
60,060
-280.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,340 +10.00
30 మే 2023 60,330 +510.00
29 మే 2023 59,820 +80.00
28 మే 2023 59,740 +0.00
27 మే 2023 59,740 +10.00
26 మే 2023 59,730 -100.00
25 మే 2023 59,830 -370.00
24 మే 2023 60,200 -390.00
23 మే 2023 60,590 -20.00
22 మే 2023 60,610 -120.00
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,760
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,730
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,690
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,190
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,340
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,410
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,700
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,420
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,700
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,180
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,940
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,120
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,955
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,050
వెస్ట్ సియాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,690
వెస్ట్ సియాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వెస్ట్ సియాంగ్ : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
72,060.00
-370.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,430 +1,080.00
30 మే 2023 71,350 -40.00
29 మే 2023 71,390 -170.00
28 మే 2023 71,560 +0.00
27 మే 2023 71,560 +10.00
26 మే 2023 71,550 +1,080.00
25 మే 2023 70,470 -830.00
24 మే 2023 71,300 -1,100.00
23 మే 2023 72,400 -570.00
22 మే 2023 72,970 -620.00
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,220
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,470
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,980
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,620
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,430
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,400
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,420
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,030
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,500
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,620
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,500
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,175
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,640
వెస్ట్ సియాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,500
వెస్ట్ సియాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర