రి భోయ్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

రి భోయ్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
60,530
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 60,190 +180.00
05 జూన్ 2023 60,010 +240.00
04 జూన్ 2023 59,770 +10.00
03 జూన్ 2023 59,760 +0.00
02 జూన్ 2023 59,760 -650.00
01 జూన్ 2023 60,410 +0.00
31 మే 2023 60,410 +20.00
30 మే 2023 60,390 +500.00
29 మే 2023 59,890 +90.00
28 మే 2023 59,800 +0.00
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,410
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,760
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,983
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,410
రి భోయ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 60,190
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,830
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,800
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,755
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,250
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,410
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,480
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,760
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,484
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,760
రి భోయ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,250
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 60,000
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,180
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 58,016
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,110
రి భోయ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,760
రి భోయ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రి భోయ్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,720.00
+410.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,310 +50.00
05 జూన్ 2023 72,260 -100.00
04 జూన్ 2023 72,360 +0.00
03 జూన్ 2023 72,360 +10.00
02 జూన్ 2023 72,350 -640.00
01 జూన్ 2023 72,990 +480.00
31 మే 2023 72,510 +1,080.00
30 మే 2023 71,430 -30.00
29 మే 2023 71,460 -180.00
28 మే 2023 71,640 +10.00
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,990
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,260
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,438
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,990
రి భోయ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,310
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,300
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,540
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,058
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,700
రి భోయ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,510
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,480
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,500
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,110
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,580
రి భోయ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,700
రి భోయ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,570
రి భోయ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,090
రి భోయ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,247
రి భోయ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,710
రి భోయ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,570
రి భోయ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర