కడలూరు, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

కడలూరు : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,380
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,350 +10.00
31 మే 2023 60,340 +10.00
30 మే 2023 60,330 +510.00
29 మే 2023 59,820 +80.00
28 మే 2023 59,740 +0.00
27 మే 2023 59,740 +10.00
26 మే 2023 59,730 -100.00
25 మే 2023 59,830 -370.00
24 మే 2023 60,200 -390.00
23 మే 2023 60,590 -20.00
కడలూరు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,350
కడలూరు బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,350
కడలూరు బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,350
కడలూరు బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,350
కడలూరు బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,350
కడలూరు బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,760
కడలూరు బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,730
కడలూరు బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,690
కడలూరు బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,190
కడలూరు బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,340
కడలూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,410
కడలూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,700
కడలూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,420
కడలూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,700
కడలూరు బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,180
కడలూరు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,940
కడలూరు బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,120
కడలూరు బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,955
కడలూరు బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,050
కడలూరు బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,690
కడలూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కడలూరు : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
73,040.00
+130.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,910 +480.00
31 మే 2023 72,430 +1,080.00
30 మే 2023 71,350 -40.00
29 మే 2023 71,390 -170.00
28 మే 2023 71,560 +0.00
27 మే 2023 71,560 +10.00
26 మే 2023 71,550 +1,080.00
25 మే 2023 70,470 -830.00
24 మే 2023 71,300 -1,100.00
23 మే 2023 72,400 -570.00
కడలూరు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,910
కడలూరు వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,910
కడలూరు వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,910
కడలూరు వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,910
కడలూరు వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,910
కడలూరు వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,220
కడలూరు వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,470
కడలూరు వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,980
కడలూరు వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,620
కడలూరు వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,430
కడలూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,400
కడలూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,420
కడలూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,030
కడలూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,500
కడలూరు వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,620
కడలూరు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,500
కడలూరు వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
కడలూరు వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,175
కడలూరు వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,640
కడలూరు వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,500
కడలూరు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర