నవాడ, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

నవాడ : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,860
-280.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,140 +20.00
30 మే 2023 60,120 +500.00
29 మే 2023 59,620 +80.00
28 మే 2023 59,540 +10.00
27 మే 2023 59,530 +0.00
26 మే 2023 59,530 -90.00
25 మే 2023 59,620 -370.00
24 మే 2023 59,990 -390.00
23 మే 2023 60,380 -20.00
22 మే 2023 60,400 -120.00
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
నవాడ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
నవాడ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,550
నవాడ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,530
నవాడ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,482
నవాడ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,980
నవాడ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,140
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,200
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,490
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,212
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,490
నవాడ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,980
నవాడ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,730
నవాడ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,930
నవాడ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,755
నవాడ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,860
నవాడ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,490
నవాడ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నవాడ : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
71,870.00
-310.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,180 +1,070.00
30 మే 2023 71,110 -30.00
29 మే 2023 71,140 -180.00
28 మే 2023 71,320 +10.00
27 మే 2023 71,310 +10.00
26 మే 2023 71,300 +1,070.00
25 మే 2023 70,230 -830.00
24 మే 2023 71,060 -1,090.00
23 మే 2023 72,150 -570.00
22 మే 2023 72,720 -610.00
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
నవాడ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
నవాడ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,950
నవాడ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,230
నవాడ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,725
నవాడ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,360
నవాడ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,180
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,140
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,170
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,772
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,250
నవాడ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,360
నవాడ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,250
నవాడ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,810
నవాడ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,945
నవాడ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,420
నవాడ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,250
నవాడ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర