వార్ధ, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

వార్ధ : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,870
-300.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,170 +10.00
30 మే 2023 60,160 +510.00
29 మే 2023 59,650 +80.00
28 మే 2023 59,570 +10.00
27 మే 2023 59,560 +0.00
26 మే 2023 59,560 -90.00
25 మే 2023 59,650 -370.00
24 మే 2023 60,020 -390.00
23 మే 2023 60,410 -20.00
22 మే 2023 60,430 -130.00
వార్ధ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
వార్ధ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
వార్ధ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
వార్ధ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
వార్ధ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
వార్ధ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,580
వార్ధ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,560
వార్ధ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,514
వార్ధ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,010
వార్ధ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,170
వార్ధ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,240
వార్ధ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,520
వార్ధ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,244
వార్ధ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,520
వార్ధ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,010
వార్ధ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,760
వార్ధ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,960
వార్ధ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,786
వార్ధ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,890
వార్ధ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,520
వార్ధ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వార్ధ : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
71,880.00
-340.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,220 +1,070.00
30 మే 2023 71,150 -30.00
29 మే 2023 71,180 -170.00
28 మే 2023 71,350 +0.00
27 మే 2023 71,350 +10.00
26 మే 2023 71,340 +1,070.00
25 మే 2023 70,270 -830.00
24 మే 2023 71,100 -1,090.00
23 మే 2023 72,190 -560.00
22 మే 2023 72,750 -620.00
వార్ధ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
వార్ధ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
వార్ధ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
వార్ధ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
వార్ధ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
వార్ధ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,990
వార్ధ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,270
వార్ధ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,765
వార్ధ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,400
వార్ధ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,220
వార్ధ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,180
వార్ధ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,210
వార్ధ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,813
వార్ధ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,290
వార్ధ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,400
వార్ధ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,290
వార్ధ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,850
వార్ధ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,981
వార్ధ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,450
వార్ధ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,290
వార్ధ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర