సిమ్లా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సిమ్లా : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,340
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,340 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,610 -320.00
29 నవంబర్ 2023 62,930 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,590 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,640 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,630 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,630 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,620 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,320 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,260 -180.00
సిమ్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,340
సిమ్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,340
సిమ్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,340
సిమ్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,340
సిమ్లా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,340
సిమ్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,930
సిమ్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,830
సిమ్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,037
సిమ్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,930
సిమ్లా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,610
సిమ్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,400
సిమ్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,610
సిమ్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,258
సిమ్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,560
సిమ్లా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,050
సిమ్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,610
సిమ్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,350
సిమ్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,974
సిమ్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,540
సిమ్లా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,560
సిమ్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సిమ్లా : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,760.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,760 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,340 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,200 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,530 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,240 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,230 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,230 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,220 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,200 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,070 -460.00
సిమ్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,760
సిమ్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,760
సిమ్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,760
సిమ్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,760
సిమ్లా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,760
సిమ్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,340
సిమ్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,170
సిమ్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,754
సిమ్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,460
సిమ్లా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,340
సిమ్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,020
సిమ్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,790
సిమ్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,668
సిమ్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,850
సిమ్లా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,810
సిమ్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,910
సిమ్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,840
సిమ్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,253
సిమ్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,900
సిమ్లా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,850
సిమ్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర