నైరుతి ఖాసీ హిల్స్, మేఘాలయ : బంగారం & వెండి ధర

నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
57,940
-160.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 58,100 -760.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,860 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 59,090 -270.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,360 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,350 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,350 +130.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,220 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,780 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,630 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,620 +240.00
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,780
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,100
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,319
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,720
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 58,100
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,770
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,530
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,191
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,570
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,680
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,250
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,490
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,459
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,490
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,250
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,410
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,370
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,367
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,410
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,490
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2023
70,820.00
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2023 70,790 -1,150.00
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,940 -350.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,290 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,510 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,500 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,490 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,240 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,380 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,710 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,700 +420.00
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,130
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,790
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,721
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,120
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 70,790
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,700
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,160
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,351
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,350
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,700
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,720
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,190
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,904
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,190
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,790
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,270
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,560
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,729
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,990
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,190
నైరుతి ఖాసీ హిల్స్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర