రాజ్‌గ h ్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

రాజ్‌గ h ్ : బంగారు రేటు

18 జూన్ 2024
71,500
-70.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 71,570 -460.00
16 జూన్ 2024 72,030 +10.00
15 జూన్ 2024 72,020 +10.00
14 జూన్ 2024 72,010 +820.00
13 జూన్ 2024 71,190 -760.00
12 జూన్ 2024 71,950 +400.00
11 జూన్ 2024 71,550 +100.00
10 జూన్ 2024 71,450 +80.00
09 జూన్ 2024 71,370 +0.00
08 జూన్ 2024 71,370 +10.00
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,140
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,190
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,850
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,830
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 71,570
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,670
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,840
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,373
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,850
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,830
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,070
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,330
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,382
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,330
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,610
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,110
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,740
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,970
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,740
రాజ్‌గ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,700
రాజ్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజ్‌గ h ్ : వెండి రేటు

18 జూన్ 2024
88,810.00
-370.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 89,180 -280.00
16 జూన్ 2024 89,460 +0.00
15 జూన్ 2024 89,460 +10.00
14 జూన్ 2024 89,450 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,270 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,680 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,920 -1,350.00
10 జూన్ 2024 90,270 +1,120.00
09 జూన్ 2024 89,150 +10.00
08 జూన్ 2024 89,140 +10.00
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,070
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,270
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,225
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,860
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 89,180
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,390
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,050
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,297
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,190
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,850
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,110
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,750
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,846
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,750
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,910
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,760
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,270
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,618
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,270
రాజ్‌గ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,220
రాజ్‌గ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర