డియు, డామన్ మరియు డియు : బంగారం & వెండి ధర

డియు : బంగారు రేటు

04 డిసెంబర్ 2022
53,910
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 53,910 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,900 +0.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,900 +980.00
30 నవంబర్ 2022 52,920 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,640 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,400 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,800 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,790 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,790 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,930 +220.00
డియు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 53,910
డియు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,900
డియు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,903
డియు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,900
డియు బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) 53,910
డియు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,270
డియు బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,310
డియు బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,235
డియు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,670
డియు బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,920
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,050
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,220
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,869
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,240
డియు బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,460
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,800
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,360
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,083
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,190
డియు బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,240
డియు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డియు : వెండి రేటు

04 డిసెంబర్ 2022
66,340.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 డిసెంబర్ 2022 66,340 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,330 +1,060.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,270 +1,900.00
30 నవంబర్ 2022 63,370 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,730 +1,630.00
28 నవంబర్ 2022 61,100 -950.00
27 నవంబర్ 2022 62,050 +10.00
26 నవంబర్ 2022 62,040 +0.00
25 నవంబర్ 2022 62,040 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,270 +350.00
డియు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,340
డియు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,270
డియు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,980
డియు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,270
డియు వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (03 డిసెంబర్) 66,340
డియు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,370
డియు వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,520
డియు వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,416
డియు వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,060
డియు వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,370
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,890
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,360
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,132
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,890
డియు వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,840
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,000
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,440
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,515
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,440
డియు వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,880
డియు - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర