బిలాస్‌పూర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

బిలాస్‌పూర్ : బంగారు రేటు

15 జూన్ 2024
71,910
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
14 జూన్ 2024 71,910 +830.00
13 జూన్ 2024 71,080 -770.00
12 జూన్ 2024 71,850 +410.00
11 జూన్ 2024 71,440 +90.00
10 జూన్ 2024 71,350 +80.00
09 జూన్ 2024 71,270 +10.00
08 జూన్ 2024 71,260 +0.00
07 జూన్ 2024 71,260 -1,770.00
06 జూన్ 2024 73,030 +590.00
05 జూన్ 2024 72,440 +540.00
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,030
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,080
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,740
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,730
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (14 జూన్) 71,910
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,560
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,740
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,268
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,740
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,720
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,960
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,230
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,278
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,230
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,510
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,010
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,650
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,875
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,650
బిలాస్‌పూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,610
బిలాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బిలాస్‌పూర్ : వెండి రేటు

15 జూన్ 2024
89,320.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
14 జూన్ 2024 89,320 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,140 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,550 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,790 -1,350.00
10 జూన్ 2024 90,140 +1,120.00
09 జూన్ 2024 89,020 +10.00
08 జూన్ 2024 89,010 +10.00
07 జూన్ 2024 89,000 -4,940.00
06 జూన్ 2024 93,940 +3,270.00
05 జూన్ 2024 90,670 +950.00
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,940
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,140
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,277
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,720
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (14 జూన్) 89,320
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,250
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,940
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,170
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,080
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,720
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,990
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,640
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,727
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,640
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,790
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,650
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,160
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,509
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,160
బిలాస్‌పూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,110
బిలాస్‌పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర