జమ్మూ, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

జమ్మూ : బంగారు రేటు

18 జూన్ 2024
71,540
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 71,620 -450.00
16 జూన్ 2024 72,070 +0.00
15 జూన్ 2024 72,070 +10.00
14 జూన్ 2024 72,060 +820.00
13 జూన్ 2024 71,240 -760.00
12 జూన్ 2024 72,000 +410.00
11 జూన్ 2024 71,590 +90.00
10 జూన్ 2024 71,500 +80.00
09 జూన్ 2024 71,420 +10.00
08 జూన్ 2024 71,410 +0.00
జమ్మూ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,180
జమ్మూ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,240
జమ్మూ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,896
జమ్మూ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,880
జమ్మూ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 71,620
జమ్మూ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,720
జమ్మూ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,890
జమ్మూ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,422
జమ్మూ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,890
జమ్మూ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,880
జమ్మూ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,120
జమ్మూ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,370
జమ్మూ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,430
జమ్మూ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,370
జమ్మూ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,660
జమ్మూ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,150
జమ్మూ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,780
జమ్మూ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,014
జమ్మూ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,780
జమ్మూ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,750
జమ్మూ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జమ్మూ : వెండి రేటు

18 జూన్ 2024
88,870.00
-370.00
తేదీ ధర మార్పు
17 జూన్ 2024 89,240 -280.00
16 జూన్ 2024 89,520 +0.00
15 జూన్ 2024 89,520 +10.00
14 జూన్ 2024 89,510 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,330 -2,420.00
12 జూన్ 2024 90,750 +1,770.00
11 జూన్ 2024 88,980 -1,350.00
10 జూన్ 2024 90,330 +1,120.00
09 జూన్ 2024 89,210 +10.00
08 జూన్ 2024 89,200 +10.00
జమ్మూ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,140
జమ్మూ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,330
జమ్మూ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,286
జమ్మూ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,920
జమ్మూ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (17 జూన్) 89,240
జమ్మూ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,460
జమ్మూ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,110
జమ్మూ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,356
జమ్మూ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,250
జమ్మూ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,910
జమ్మూ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,160
జమ్మూ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,800
జమ్మూ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,900
జమ్మూ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,800
జమ్మూ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,960
జమ్మూ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,810
జమ్మూ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,320
జమ్మూ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,667
జమ్మూ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,320
జమ్మూ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,270
జమ్మూ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర