అర్వాల్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

అర్వాల్ : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,060
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,140 +0.00
31 మే 2023 60,140 +20.00
30 మే 2023 60,120 +500.00
29 మే 2023 59,620 +80.00
28 మే 2023 59,540 +10.00
27 మే 2023 59,530 +0.00
26 మే 2023 59,530 -90.00
25 మే 2023 59,620 -370.00
24 మే 2023 59,990 -390.00
23 మే 2023 60,380 -20.00
అర్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,140
అర్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,140
అర్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,140
అర్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,140
అర్వాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,140
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,550
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,530
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,482
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,980
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,140
అర్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,200
అర్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,490
అర్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,212
అర్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,490
అర్వాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,980
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,730
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,930
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,755
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,860
అర్వాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,490
అర్వాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అర్వాల్ : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
72,600.00
-60.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,660 +480.00
31 మే 2023 72,180 +1,070.00
30 మే 2023 71,110 -30.00
29 మే 2023 71,140 -180.00
28 మే 2023 71,320 +10.00
27 మే 2023 71,310 +10.00
26 మే 2023 71,300 +1,070.00
25 మే 2023 70,230 -830.00
24 మే 2023 71,060 -1,090.00
23 మే 2023 72,150 -570.00
అర్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,660
అర్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,660
అర్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,660
అర్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,660
అర్వాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,660
అర్వాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,950
అర్వాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,230
అర్వాల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,725
అర్వాల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,360
అర్వాల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,180
అర్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,140
అర్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,170
అర్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,772
అర్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,250
అర్వాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,360
అర్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,250
అర్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,810
అర్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,945
అర్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,420
అర్వాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,250
అర్వాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర