కియోంజార్, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

కియోంజార్ : బంగారు రేటు

22 జూన్ 2024
71,640
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 71,640 -140.00
19 జూన్ 2024 71,780 +60.00
18 జూన్ 2024 71,720 +200.00
17 జూన్ 2024 71,520 -450.00
16 జూన్ 2024 71,970 +10.00
15 జూన్ 2024 71,960 +0.00
14 జూన్ 2024 71,960 +830.00
13 జూన్ 2024 71,130 -770.00
12 జూన్ 2024 71,900 +410.00
11 జూన్ 2024 71,490 +90.00
కియోంజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,080
కియోంజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,130
కియోంజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,781
కియోంజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,780
కియోంజార్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 71,640
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,316
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,770
కియోంజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
కియోంజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
కియోంజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
కియోంజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
కియోంజార్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,050
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,690
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,918
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,690
కియోంజార్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,650
కియోంజార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కియోంజార్ : వెండి రేటు

22 జూన్ 2024
89,410.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జూన్ 2024 89,410 -360.00
19 జూన్ 2024 89,770 +500.00
18 జూన్ 2024 89,270 +160.00
17 జూన్ 2024 89,110 -280.00
16 జూన్ 2024 89,390 +0.00
15 జూన్ 2024 89,390 +10.00
14 జూన్ 2024 89,380 +1,180.00
13 జూన్ 2024 88,200 -2,410.00
12 జూన్ 2024 90,610 +1,760.00
11 జూన్ 2024 88,850 -1,350.00
కియోంజార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,000
కియోంజార్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 88,200
కియోంజార్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 90,054
కియోంజార్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,780
కియోంజార్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (21 జూన్) 89,410
కియోంజార్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,320
కియోంజార్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
కియోంజార్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,228
కియోంజార్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
కియోంజార్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,780
కియోంజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
కియోంజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
కియోంజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
కియోంజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
కియోంజార్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
కియోంజార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,700
కియోంజార్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,210
కియోంజార్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,558
కియోంజార్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,210
కియోంజార్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,160
కియోంజార్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర