సుపాల్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

సుపాల్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,840
-80.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,920 +180.00
05 జూన్ 2023 59,740 +240.00
04 జూన్ 2023 59,500 +10.00
03 జూన్ 2023 59,490 +0.00
02 జూన్ 2023 59,490 -650.00
01 జూన్ 2023 60,140 +0.00
31 మే 2023 60,140 +20.00
30 మే 2023 60,120 +500.00
29 మే 2023 59,620 +80.00
28 మే 2023 59,540 +10.00
సుపాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,140
సుపాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,490
సుపాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,713
సుపాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,140
సుపాల్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,920
సుపాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,550
సుపాల్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,530
సుపాల్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,482
సుపాల్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,980
సుపాల్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,140
సుపాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,200
సుపాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,490
సుపాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,212
సుపాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,490
సుపాల్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,980
సుపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,730
సుపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,930
సుపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,755
సుపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,860
సుపాల్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,490
సుపాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సుపాల్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
71,840.00
-150.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 71,990 +60.00
05 జూన్ 2023 71,930 -110.00
04 జూన్ 2023 72,040 +10.00
03 జూన్ 2023 72,030 +0.00
02 జూన్ 2023 72,030 -630.00
01 జూన్ 2023 72,660 +480.00
31 మే 2023 72,180 +1,070.00
30 మే 2023 71,110 -30.00
29 మే 2023 71,140 -180.00
28 మే 2023 71,320 +10.00
సుపాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,660
సుపాల్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,930
సుపాల్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,113
సుపాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,660
సుపాల్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 71,990
సుపాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,950
సుపాల్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,230
సుపాల్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,725
సుపాల్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,360
సుపాల్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,180
సుపాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,140
సుపాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,170
సుపాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,772
సుపాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,250
సుపాల్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,360
సుపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,250
సుపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,810
సుపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,945
సుపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,420
సుపాల్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,250
సుపాల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర