దుర్గ్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

దుర్గ్ : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,660
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,660 +10.00
02 మార్చి 2024 63,650 +0.00
01 మార్చి 2024 63,650 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,580 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,260 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,350 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,190 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,350 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +360.00
దుర్గ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,660
దుర్గ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,650
దుర్గ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,653
దుర్గ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,650
దుర్గ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,660
దుర్గ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,860
దుర్గ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,370
దుర్గ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,181
దుర్గ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,860
దుర్గ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,580
దుర్గ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,370
దుర్గ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,580
దుర్గ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,355
దుర్గ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,370
దుర్గ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,640
దుర్గ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,670
దుర్గ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,050
దుర్గ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,486
దుర్గ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,240
దుర్గ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,230
దుర్గ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దుర్గ్ : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,170.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,170 +0.00
02 మార్చి 2024 72,170 +10.00
01 మార్చి 2024 72,160 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,150 +2,110.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,040 -350.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,390 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,640 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,650 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,640 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,640 +230.00
దుర్గ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,170
దుర్గ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,160
దుర్గ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,167
దుర్గ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,160
దుర్గ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,170
దుర్గ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,300
దుర్గ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,040
దుర్గ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,895
దుర్గ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,300
దుర్గ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,150
దుర్గ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,320
దుర్గ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,840
దుర్గ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,128
దుర్గ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,320
దుర్గ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,310
దుర్గ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,660
దుర్గ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,310
దుర్గ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,515
దుర్గ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,650
దుర్గ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,280
దుర్గ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర