బన్స్వారా, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

బన్స్వారా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
49,030
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,030 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,300 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,150 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,130 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 47,920 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 47,920 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 47,920 -80.00
07 అక్టోబర్ 2021 48,000 +150.00
బన్స్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,030
బన్స్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,360
బన్స్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,051
బన్స్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,400
బన్స్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 49,030
బన్స్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,630
బన్స్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,650
బన్స్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,704
బన్స్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,220
బన్స్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,650
బన్స్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,410
బన్స్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,960
బన్స్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,283
బన్స్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,410
బన్స్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,260
బన్స్వారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,530
బన్స్వారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,930
బన్స్వారా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,848
బన్స్వారా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,930
బన్స్వారా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,410
బన్స్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బన్స్వారా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
64,350.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,350 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,350 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,020 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,180 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,240 +550.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,690 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,690 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,690 +270.00
07 అక్టోబర్ 2021 62,420 +10.00
బన్స్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,350
బన్స్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,010
బన్స్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,672
బన్స్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,010
బన్స్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 64,350
బన్స్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
బన్స్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
బన్స్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,726
బన్స్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,380
బన్స్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,750
బన్స్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,790
బన్స్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,160
బన్స్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,493
బన్స్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,790
బన్స్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,490
బన్స్వారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,820
బన్స్వారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,600
బన్స్వారా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,975
బన్స్వారా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,720
బన్స్వారా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,790
బన్స్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర