గోల్‌పారా, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

గోల్‌పారా : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,880
+230.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,650 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,700 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,700 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,690 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,690 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,380 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,320 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,500 +500.00
20 నవంబర్ 2023 61,000 -30.00
19 నవంబర్ 2023 61,030 +0.00
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,650
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,900
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,979
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 61,000
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,650
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,460
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,670
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,322
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,620
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,120
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,670
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,410
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,038
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,610
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,620
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,650
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,420
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,081
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,460
గోల్‌పారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,570
గోల్‌పారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గోల్‌పారా : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,910.00
+300.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,610 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,320 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,310 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,300 +0.00
24 నవంబర్ 2023 74,300 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,280 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,150 -460.00
21 నవంబర్ 2023 73,610 +570.00
20 నవంబర్ 2023 73,040 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,510 +10.00
గోల్‌పారా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,610
గోల్‌పారా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,250
గోల్‌పారా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,543
గోల్‌పారా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,540
గోల్‌పారా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,610
గోల్‌పారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,100
గోల్‌పారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,860
గోల్‌పారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,744
గోల్‌పారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,930
గోల్‌పారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,890
గోల్‌పారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,990
గోల్‌పారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,920
గోల్‌పారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,344
గోల్‌పారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,980
గోల్‌పారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,920
గోల్‌పారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,560
గోల్‌పారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,030
గోల్‌పారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,217
గోల్‌పారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,210
గోల్‌పారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,560
గోల్‌పారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర