జున్‌హెబోటో, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

జున్‌హెబోటో : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,770
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,770 +10.00
12 జూలై 2024 73,760 -20.00
11 జూలై 2024 73,780 +620.00
10 జూలై 2024 73,160 +270.00
09 జూలై 2024 72,890 +100.00
08 జూలై 2024 72,790 -700.00
07 జూలై 2024 73,490 +10.00
06 జూలై 2024 73,480 +10.00
05 జూలై 2024 73,470 +700.00
04 జూలై 2024 72,770 -10.00
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,780
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,980
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,090
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 72,050
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,770
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,390
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,430
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,032
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,080
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,980
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,930
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,090
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,622
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,090
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,080
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,320
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,560
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,628
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,560
జున్‌హెబోటో బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,860
జున్‌హెబోటో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జున్‌హెబోటో : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,520.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,520 +10.00
12 జూలై 2024 93,510 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,550 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,380 +60.00
09 జూలై 2024 93,320 +350.00
08 జూలై 2024 92,970 -960.00
07 జూలై 2024 93,930 +0.00
06 జూలై 2024 93,930 +10.00
05 జూలై 2024 93,920 +1,650.00
04 జూలై 2024 92,270 -30.00
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,550
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,990
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,909
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,990
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,520
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,400
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,570
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,876
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,170
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,830
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,720
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,330
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,602
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,470
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,170
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,400
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,010
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,128
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,010
జున్‌హెబోటో వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,180
జున్‌హెబోటో - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర