మెహసానా, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

మెహసానా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
53,410
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 53,410 +210.00
04 జూలై 2022 53,200 +1,430.00
03 జూలై 2022 51,770 +0.00
02 జూలై 2022 51,770 +0.00
01 జూలై 2022 51,770 -210.00
30 జూన్ 2022 51,980 -100.00
29 జూన్ 2022 52,080 +180.00
28 జూన్ 2022 51,900 +20.00
27 జూన్ 2022 51,880 +30.00
26 జూన్ 2022 51,850 +0.00
మెహసానా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,410
మెహసానా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,770
మెహసానా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,384
మెహసానా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,770
మెహసానా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 53,410
మెహసానా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,980
మెహసానా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,440
మెహసానా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,144
మెహసానా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,110
మెహసానా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,980
మెహసానా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,040
మెహసానా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,110
మెహసానా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,977
మెహసానా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,530
మెహసానా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,180
మెహసానా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,590
మెహసానా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,470
మెహసానా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,410
మెహసానా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,860
మెహసానా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,530
మెహసానా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మెహసానా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 06 జూలై 2022
59,940.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
05 జూలై 2022 59,940 +770.00
04 జూలై 2022 59,170 -600.00
03 జూలై 2022 59,770 +0.00
02 జూలై 2022 59,770 +0.00
01 జూలై 2022 59,770 -750.00
30 జూన్ 2022 60,520 -490.00
29 జూన్ 2022 61,010 -420.00
28 జూన్ 2022 61,430 +200.00
27 జూన్ 2022 61,230 +250.00
26 జూన్ 2022 60,980 +0.00
మెహసానా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,940
మెహసానా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 59,170
మెహసానా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,684
మెహసానా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,770
మెహసానా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (05 జూలై) 59,940
మెహసానా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,880
మెహసానా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,520
మెహసానా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,555
మెహసానా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,640
మెహసానా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,520
మెహసానా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,500
మెహసానా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,210
మెహసానా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,990
మెహసానా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,500
మెహసానా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,410
మెహసానా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,710
మెహసానా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,500
మెహసానా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,863
మెహసానా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,160
మెహసానా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,500
మెహసానా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర