టెని, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

టెని : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
52,990
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,990 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,710 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,470 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,870 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,860 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,860 -140.00
24 నవంబర్ 2022 53,000 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,780 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,590 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,600 -350.00
టెని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
టెని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
టెని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
టెని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
టెని బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
టెని బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,340
టెని బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,380
టెని బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,304
టెని బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,730
టెని బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,990
టెని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 52,120
టెని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,280
టెని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,936
టెని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,310
టెని బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,530
టెని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,870
టెని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,430
టెని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,150
టెని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,260
టెని బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,300
టెని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

టెని : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
63,460.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,460 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,810 +1,630.00
28 నవంబర్ 2022 61,180 -950.00
27 నవంబర్ 2022 62,130 +10.00
26 నవంబర్ 2022 62,120 +0.00
25 నవంబర్ 2022 62,120 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,350 +350.00
23 నవంబర్ 2022 62,000 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,310 +290.00
21 నవంబర్ 2022 61,020 -250.00
టెని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
టెని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
టెని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
టెని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
టెని వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
టెని వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,460
టెని వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,600
టెని వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,496
టెని వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,130
టెని వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,460
టెని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,970
టెని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,440
టెని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,210
టెని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,960
టెని వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,910
టెని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,070
టెని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,510
టెని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,589
టెని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,510
టెని వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,960
టెని - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర