త్రిస్సూర్, కేరళ : బంగారం & వెండి ధర

త్రిస్సూర్ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
60,130
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 60,130 +180.00
05 జూన్ 2023 59,950 +240.00
04 జూన్ 2023 59,710 +0.00
03 జూన్ 2023 59,710 +10.00
02 జూన్ 2023 59,700 -660.00
01 జూన్ 2023 60,360 +10.00
31 మే 2023 60,350 +10.00
30 మే 2023 60,340 +510.00
29 మే 2023 59,830 +80.00
28 మే 2023 59,750 +10.00
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,360
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,700
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,927
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,360
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 60,130
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,770
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,740
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,698
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,200
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,350
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,420
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,710
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,430
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,710
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,190
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,950
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,130
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,963
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,060
త్రిస్సూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,700
త్రిస్సూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

త్రిస్సూర్ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
72,250.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 72,250 +60.00
05 జూన్ 2023 72,190 -110.00
04 జూన్ 2023 72,300 +10.00
03 జూన్ 2023 72,290 +0.00
02 జూన్ 2023 72,290 -630.00
01 జూన్ 2023 72,920 +480.00
31 మే 2023 72,440 +1,080.00
30 మే 2023 71,360 -40.00
29 మే 2023 71,400 -170.00
28 మే 2023 71,570 +0.00
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,920
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,190
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,373
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,920
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 72,250
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,230
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,480
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,990
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,630
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,440
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,410
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,430
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,040
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,510
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,630
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,510
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,185
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,650
త్రిస్సూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,510
త్రిస్సూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర