వికారాబాద్, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

వికారాబాద్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
48,390
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 48,390 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,110 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,110 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,380 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,230 +20.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,210 +210.00
10 అక్టోబర్ 2021 48,000 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 48,000 +0.00
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,110
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,440
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,200
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,480
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 48,390
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,710
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,785
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,300
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,490
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,030
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,363
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,490
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,340
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,610
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,010
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,931
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,010
వికారాబాద్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,490
వికారాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

వికారాబాద్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 19 అక్టోబర్ 2021
64,850.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
18 అక్టోబర్ 2021 64,850 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,460 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,460 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,130 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,290 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,350 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,790 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,790 +0.00
వికారాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,850
వికారాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,110
వికారాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,986
వికారాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,110
వికారాబాద్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (18 అక్టోబర్) 64,850
వికారాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
వికారాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
వికారాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,832
వికారాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,490
వికారాబాద్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
వికారాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,910
వికారాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
వికారాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,602
వికారాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,910
వికారాబాద్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,600
వికారాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,940
వికారాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,710
వికారాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,094
వికారాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,840
వికారాబాద్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,910
వికారాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర