డుమ్కా, జార్ఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

డుమ్కా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
52,020
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,370 +260.00
24 మే 2022 52,110 +80.00
23 మే 2022 52,030 +290.00
22 మే 2022 51,740 +0.00
21 మే 2022 51,740 +0.00
20 మే 2022 51,740 +330.00
19 మే 2022 51,410 +50.00
18 మే 2022 51,360 -80.00
17 మే 2022 51,440 +390.00
16 మే 2022 51,050 -310.00
డుమ్కా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,980
డుమ్కా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,050
డుమ్కా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,883
డుమ్కా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,480
డుమ్కా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,370
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,530
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,410
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,356
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,810
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,480
డుమ్కా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,510
డుమ్కా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,410
డుమ్కా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,219
డుమ్కా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,410
డుమ్కా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,160
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,760
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,820
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,541
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,820
డుమ్కా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,410
డుమ్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

డుమ్కా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
62,990.00
-450.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,440 +680.00
24 మే 2022 62,760 -100.00
23 మే 2022 62,860 -160.00
22 మే 2022 63,020 +0.00
21 మే 2022 63,020 +0.00
20 మే 2022 63,020 +800.00
19 మే 2022 62,220 -390.00
18 మే 2022 62,610 +240.00
17 మే 2022 62,370 +1,630.00
16 మే 2022 60,740 +600.00
డుమ్కా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,430
డుమ్కా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,140
డుమ్కా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,837
డుమ్కా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,430
డుమ్కా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,440
డుమ్కా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,630
డుమ్కా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,430
డుమ్కా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,791
డుమ్కా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,090
డుమ్కా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,430
డుమ్కా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,080
డుమ్కా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,540
డుమ్కా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,163
డుమ్కా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,540
డుమ్కా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,000
డుమ్కా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,600
డుమ్కా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,170
డుమ్కా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,618
డుమ్కా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,420
డుమ్కా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,540
డుమ్కా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర