షిమోగా, కర్ణాటక : బంగారం & వెండి ధర

షిమోగా : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,930
-290.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,220 +20.00
30 మే 2023 60,200 +500.00
29 మే 2023 59,700 +90.00
28 మే 2023 59,610 +0.00
27 మే 2023 59,610 +0.00
26 మే 2023 59,610 -90.00
25 మే 2023 59,700 -370.00
24 మే 2023 60,070 -390.00
23 మే 2023 60,460 -20.00
22 మే 2023 60,480 -120.00
షిమోగా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
షిమోగా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
షిమోగా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
షిమోగా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
షిమోగా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
షిమోగా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,630
షిమోగా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,610
షిమోగా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,562
షిమోగా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,060
షిమోగా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,220
షిమోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,280
షిమోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,570
షిమోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,292
షిమోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,570
షిమోగా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,060
షిమోగా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,810
షిమోగా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,010
షిమోగా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,832
షిమోగా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,930
షిమోగా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,570
షిమోగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

షిమోగా : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
71,890.00
-390.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,280 +1,080.00
30 మే 2023 71,200 -30.00
29 మే 2023 71,230 -180.00
28 మే 2023 71,410 +10.00
27 మే 2023 71,400 +0.00
26 మే 2023 71,400 +1,080.00
25 మే 2023 70,320 -830.00
24 మే 2023 71,150 -1,090.00
23 మే 2023 72,240 -570.00
22 మే 2023 72,810 -620.00
షిమోగా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
షిమోగా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
షిమోగా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
షిమోగా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
షిమోగా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
షిమోగా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,050
షిమోగా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,320
షిమోగా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,823
షిమోగా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,460
షిమోగా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,280
షిమోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,240
షిమోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,270
షిమోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,872
షిమోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,350
షిమోగా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,460
షిమోగా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,340
షిమోగా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,890
షిమోగా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,034
షిమోగా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,500
షిమోగా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,340
షిమోగా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర