భివానీ, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

భివానీ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,710
+210.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,500 +940.00
27 నవంబర్ 2023 61,560 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,550 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,550 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,540 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,240 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,180 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,360 +510.00
20 నవంబర్ 2023 60,850 -40.00
19 నవంబర్ 2023 60,890 +0.00
భివానీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,500
భివానీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
భివానీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,833
భివానీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,850
భివానీ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,500
భివానీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,320
భివానీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,530
భివానీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,180
భివానీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,490
భివానీ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,970
భివానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,530
భివానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,280
భివానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,898
భివానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
భివానీ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,480
భివానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,510
భివానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,280
భివానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,940
భివానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,320
భివానీ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,420
భివానీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

భివానీ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,620.00
+190.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,430 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,140 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,130 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,130 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,120 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,100 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,970 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,440 +570.00
20 నవంబర్ 2023 72,870 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,340 +10.00
భివానీ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,430
భివానీ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,080
భివానీ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,371
భివానీ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,370
భివానీ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,430
భివానీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,930
భివానీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,700
భివానీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,575
భివానీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,760
భివానీ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,720
భివానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,810
భివానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,750
భివానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,156
భివానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,800
భివానీ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,760
భివానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,380
భివానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,870
భివానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,045
భివానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,030
భివానీ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,380
భివానీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర