పుల్వామా, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

పుల్వామా : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,980
-290.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,270 +10.00
30 మే 2023 60,260 +510.00
29 మే 2023 59,750 +80.00
28 మే 2023 59,670 +0.00
27 మే 2023 59,670 +10.00
26 మే 2023 59,660 -90.00
25 మే 2023 59,750 -380.00
24 మే 2023 60,130 -390.00
23 మే 2023 60,520 -20.00
22 మే 2023 60,540 -120.00
పుల్వామా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
పుల్వామా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
పుల్వామా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
పుల్వామా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
పుల్వామా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
పుల్వామా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,690
పుల్వామా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,660
పుల్వామా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,618
పుల్వామా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,120
పుల్వామా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,270
పుల్వామా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,340
పుల్వామా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,630
పుల్వామా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,350
పుల్వామా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,630
పుల్వామా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,110
పుల్వామా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,870
పుల్వామా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,060
పుల్వామా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,886
పుల్వామా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,980
పుల్వామా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,620
పుల్వామా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పుల్వామా : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
71,950.00
-390.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,340 +1,070.00
30 మే 2023 71,270 -30.00
29 మే 2023 71,300 -180.00
28 మే 2023 71,480 +10.00
27 మే 2023 71,470 +0.00
26 మే 2023 71,470 +1,080.00
25 మే 2023 70,390 -830.00
24 మే 2023 71,220 -1,090.00
23 మే 2023 72,310 -570.00
22 మే 2023 72,880 -620.00
పుల్వామా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
పుల్వామా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
పుల్వామా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
పుల్వామా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
పుల్వామా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
పుల్వామా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,120
పుల్వామా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,390
పుల్వామా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,892
పుల్వామా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,530
పుల్వామా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,340
పుల్వామా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,310
పుల్వామా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,340
పుల్వామా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,942
పుల్వామా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,420
పుల్వామా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,530
పుల్వామా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,410
పుల్వామా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,950
పుల్వామా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,096
పుల్వామా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,560
పుల్వామా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,410
పుల్వామా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర