తెలంగాణ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

తెలంగాణ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆదిలాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
హైదరాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
జాగిషియల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
జంగావ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
జయశంకర్ భూపాల్పా 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
జోగులాంబ గద్వాల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
కామారెడ్డి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
కరీం నగర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
ఖమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
మహాబుబాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
మాంచెరియల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
మెదక్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
మెహాబుబ్‌నగర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
నాగార్కుర్నూల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
నల్గొండ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
నిర్మల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
నిజామాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
పెద్దపల్లి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
రాజన్న సిర్సిల్లా 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
రంగారెడ్డి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
సంగారెడ్డి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
సిద్దిపేట 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
సూర్యపేట 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
వికారాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
వనపతి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
వరంగల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
వరంగల్ గ్రామీణ 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210
యాదద్రి భువనగిరి 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210

తెలంగాణ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆదిలాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
హైదరాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
జాగిషియల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
జంగావ్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
జయశంకర్ భూపాల్పా 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
జోగులాంబ గద్వాల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
కామారెడ్డి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
కరీం నగర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
ఖమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
కొమ్రామ్ భీమ్ ఆసిఫాబా 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
మహాబుబాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
మాంచెరియల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
మెదక్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
మెహాబుబ్‌నగర్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
నాగార్కుర్నూల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
నల్గొండ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
నిర్మల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
నిజామాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
పెద్దపల్లి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
రాజన్న సిర్సిల్లా 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
రంగారెడ్డి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
సంగారెడ్డి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
సిద్దిపేట 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
సూర్యపేట 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
వికారాబాద్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
వనపతి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
వరంగల్ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
వరంగల్ గ్రామీణ 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320
యాదద్రి భువనగిరి 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320