హోషంగాబాద్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

హోషంగాబాద్ : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
59,940
-290.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,230 +10.00
30 మే 2023 60,220 +510.00
29 మే 2023 59,710 +80.00
28 మే 2023 59,630 +0.00
27 మే 2023 59,630 +10.00
26 మే 2023 59,620 -90.00
25 మే 2023 59,710 -380.00
24 మే 2023 60,090 -390.00
23 మే 2023 60,480 -20.00
22 మే 2023 60,500 -120.00
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,650
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,620
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,577
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,080
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,230
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,300
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,590
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,310
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,590
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,070
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,830
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,020
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,847
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,950
హోషంగాబాద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,580
హోషంగాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హోషంగాబాద్ : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
71,950.00
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,300 +1,080.00
30 మే 2023 71,220 -30.00
29 మే 2023 71,250 -180.00
28 మే 2023 71,430 +10.00
27 మే 2023 71,420 +0.00
26 మే 2023 71,420 +1,080.00
25 మే 2023 70,340 -830.00
24 మే 2023 71,170 -1,090.00
23 మే 2023 72,260 -570.00
22 మే 2023 72,830 -620.00
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,070
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,340
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,843
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,480
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,300
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,260
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,290
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,892
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,370
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,480
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,360
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,910
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,052
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,520
హోషంగాబాద్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,360
హోషంగాబాద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర