కోలాసిబ్, మిజోరం : బంగారం & వెండి ధర

కోలాసిబ్ : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,730
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,730 +10.00
12 జూలై 2024 73,720 -20.00
11 జూలై 2024 73,740 +620.00
10 జూలై 2024 73,120 +270.00
09 జూలై 2024 72,850 +100.00
08 జూలై 2024 72,750 -700.00
07 జూలై 2024 73,450 +10.00
06 జూలై 2024 73,440 +10.00
05 జూలై 2024 73,430 +700.00
04 జూలై 2024 72,730 -10.00
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,740
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,940
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,050
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 72,010
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,730
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,350
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,400
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,993
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,040
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,940
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,890
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,050
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,584
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,050
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,040
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,280
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,530
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,590
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,530
కోలాసిబ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,820
కోలాసిబ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోలాసిబ్ : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
93,470.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 93,470 +10.00
12 జూలై 2024 93,460 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,500 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,330 +60.00
09 జూలై 2024 93,270 +340.00
08 జూలై 2024 92,930 -950.00
07 జూలై 2024 93,880 +0.00
06 జూలై 2024 93,880 +10.00
05 జూలై 2024 93,870 +1,640.00
04 జూలై 2024 92,230 -20.00
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,500
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,940
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,861
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,940
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 93,470
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,350
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,530
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,829
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,130
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,790
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,670
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,290
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,555
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,430
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,120
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,350
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,970
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,085
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,970
కోలాసిబ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,140
కోలాసిబ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర