పెరంబలూర్, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

పెరంబలూర్ : బంగారు రేటు

02 జూన్ 2023
60,340
-10.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 60,350 +10.00
31 మే 2023 60,340 +10.00
30 మే 2023 60,330 +510.00
29 మే 2023 59,820 +80.00
28 మే 2023 59,740 +0.00
27 మే 2023 59,740 +10.00
26 మే 2023 59,730 -100.00
25 మే 2023 59,830 -370.00
24 మే 2023 60,200 -390.00
23 మే 2023 60,590 -20.00
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,350
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,350
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 60,350
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,350
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 60,350
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,760
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,730
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,690
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,190
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,340
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,410
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,700
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,420
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,700
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,180
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,940
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,120
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,955
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,050
పెరంబలూర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,690
పెరంబలూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పెరంబలూర్ : వెండి రేటు

02 జూన్ 2023
73,030.00
+120.00
తేదీ ధర మార్పు
01 జూన్ 2023 72,910 +480.00
31 మే 2023 72,430 +1,080.00
30 మే 2023 71,350 -40.00
29 మే 2023 71,390 -170.00
28 మే 2023 71,560 +0.00
27 మే 2023 71,560 +10.00
26 మే 2023 71,550 +1,080.00
25 మే 2023 70,470 -830.00
24 మే 2023 71,300 -1,100.00
23 మే 2023 72,400 -570.00
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,910
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 72,910
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,910
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,910
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (01 జూన్) 72,910
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,220
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,470
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,980
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,620
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,430
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,400
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,420
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,030
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,500
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,620
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,500
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,030
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,175
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,640
పెరంబలూర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,500
పెరంబలూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర