కంకర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

కంకర్ : బంగారు రేటు

11 ఆగస్టు 2022
52,330
+160.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఆగస్టు 2022 52,170 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,210 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,200 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,800 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,800 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,790 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,110 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,630 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,520 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,430 -40.00
కంకర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,630
కంకర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,430
కంకర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,966
కంకర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,430
కంకర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (10 ఆగస్టు) 52,170
కంకర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,320
కంకర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,470
కంకర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,966
కంకర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,680
కంకర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,470
కంకర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,890
కంకర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,350
కంకర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,056
కంకర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,030
కంకర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,900
కంకర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,950
కంకర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
కంకర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,889
కంకర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
కంకర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,090
కంకర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కంకర్ : వెండి రేటు

11 ఆగస్టు 2022
58,980.00
-40.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఆగస్టు 2022 59,020 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,130 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,130 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,460 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,450 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,450 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,070 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,700 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,550 -760.00
01 ఆగస్టు 2022 58,310 +630.00
కంకర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,130
కంకర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,450
కంకర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,127
కంకర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,310
కంకర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (10 ఆగస్టు) 59,020
కంకర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,840
కంకర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,660
కంకర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,986
కంకర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,670
కంకర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,680
కంకర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,770
కంకర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,420
కంకర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,451
కంకర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,530
కంకర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,420
కంకర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,390
కంకర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
కంకర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,884
కంకర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,390
కంకర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,310
కంకర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర