కంకర్, ఛత్తీస్‌గ h ్ : బంగారం & వెండి ధర

కంకర్ : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,240
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,240 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,510 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,840 +340.00
28 నవంబర్ 2023 62,500 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,550 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,540 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,540 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,530 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,230 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,170 -180.00
కంకర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,240
కంకర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,240
కంకర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,240
కంకర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,240
కంకర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,240
కంకర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,840
కంకర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
కంకర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,948
కంకర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,840
కంకర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,510
కంకర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,310
కంకర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,530
కంకర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,174
కంకర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,480
కంకర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,960
కంకర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,520
కంకర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,270
కంకర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,890
కంకర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,460
కంకర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,470
కంకర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కంకర్ : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,650.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,650 +420.00
30 నవంబర్ 2023 77,230 +1,140.00
29 నవంబర్ 2023 76,090 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,420 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,130 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,120 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,120 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,110 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,090 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,960 -470.00
కంకర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,650
కంకర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,650
కంకర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,650
కంకర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,650
కంకర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,650
కంకర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,230
కంకర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,070
కంకర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,648
కంకర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,360
కంకర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,230
కంకర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,920
కంకర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,690
కంకర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,565
కంకర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,750
కంకర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,710
కంకర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,800
కంకర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,740
కంకర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,162
కంకర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,790
కంకర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,750
కంకర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర