హుగ్లీ, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

హుగ్లీ : బంగారు రేటు

14 జూలై 2024
73,340
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 73,340 +0.00
12 జూలై 2024 73,340 -10.00
11 జూలై 2024 73,350 +610.00
10 జూలై 2024 72,740 +280.00
09 జూలై 2024 72,460 +90.00
08 జూలై 2024 72,370 -690.00
07 జూలై 2024 73,060 +10.00
06 జూలై 2024 73,050 +0.00
05 జూలై 2024 73,050 +710.00
04 జూలై 2024 72,340 -20.00
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,350
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,560
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 72,665
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,630
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 73,340
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,960
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,020
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,612
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,660
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,570
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,490
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,670
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,201
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,680
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,660
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,900
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,170
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,213
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,170
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,450
హుగ్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హుగ్లీ : వెండి రేటు

14 జూలై 2024
92,980.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 జూలై 2024 92,980 +10.00
12 జూలై 2024 92,970 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,000 +1,160.00
10 జూలై 2024 92,840 +60.00
09 జూలై 2024 92,780 +350.00
08 జూలై 2024 92,430 -960.00
07 జూలై 2024 93,390 +10.00
06 జూలై 2024 93,380 +10.00
05 జూలై 2024 93,370 +1,630.00
04 జూలై 2024 91,740 -30.00
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,000
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,470
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,371
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,470
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (13 జూలై) 92,980
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 93,850
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,060
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,353
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,640
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,310
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,160
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,860
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,088
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,000
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,630
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 83,910
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,570
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,651
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,570
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,710
హుగ్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర