హుగ్లీ, పశ్చిమ బెంగాల్ : బంగారం & వెండి ధర

హుగ్లీ : బంగారు రేటు

07 జూన్ 2023
59,870
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 59,870 +180.00
05 జూన్ 2023 59,690 +240.00
04 జూన్ 2023 59,450 +0.00
03 జూన్ 2023 59,450 +10.00
02 జూన్ 2023 59,440 -660.00
01 జూన్ 2023 60,100 +10.00
31 మే 2023 60,090 +10.00
30 మే 2023 60,080 +510.00
29 మే 2023 59,570 +80.00
28 మే 2023 59,490 +10.00
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,100
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 59,440
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,667
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,100
హుగ్లీ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 59,870
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,500
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,480
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,434
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,930
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,090
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,150
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,440
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,165
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,440
హుగ్లీ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,930
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,680
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,890
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,709
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,810
హుగ్లీ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,440
హుగ్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

హుగ్లీ : వెండి రేటు

07 జూన్ 2023
71,930.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 జూన్ 2023 71,930 +60.00
05 జూన్ 2023 71,870 -110.00
04 జూన్ 2023 71,980 +0.00
03 జూన్ 2023 71,980 +10.00
02 జూన్ 2023 71,970 -630.00
01 జూన్ 2023 72,600 +480.00
31 మే 2023 72,120 +1,070.00
30 మే 2023 71,050 -30.00
29 మే 2023 71,080 -180.00
28 మే 2023 71,260 +10.00
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 72,600
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,870
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,055
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,600
హుగ్లీ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (06 జూన్) 71,930
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,890
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,170
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,667
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,300
హుగ్లీ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,120
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,080
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,120
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,714
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,200
హుగ్లీ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,300
హుగ్లీ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,190
హుగ్లీ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,760
హుగ్లీ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,892
హుగ్లీ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,370
హుగ్లీ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,190
హుగ్లీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర