కామారెడ్డి, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

కామారెడ్డి : బంగారు రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
63,370
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 63,370 +730.00
30 నవంబర్ 2023 62,640 -330.00
29 నవంబర్ 2023 62,970 +350.00
28 నవంబర్ 2023 62,620 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,670 +0.00
26 నవంబర్ 2023 61,670 +10.00
25 నవంబర్ 2023 61,660 +0.00
24 నవంబర్ 2023 61,660 +310.00
23 నవంబర్ 2023 61,350 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,290 -180.00
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,370
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 63,370
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 63,370
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,370
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 63,370
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,970
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,860
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,071
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,960
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,640
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,430
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,640
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,291
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,590
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 61,080
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,640
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,380
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,006
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,580
కామారెడ్డి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,590
కామారెడ్డి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కామారెడ్డి : వెండి రేటు

02 డిసెంబర్ 2023
77,800.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 డిసెంబర్ 2023 77,800 +410.00
30 నవంబర్ 2023 77,390 +1,150.00
29 నవంబర్ 2023 76,240 +670.00
28 నవంబర్ 2023 75,570 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,280 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,270 +10.00
25 నవంబర్ 2023 74,260 +0.00
24 నవంబర్ 2023 74,260 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,240 +130.00
22 నవంబర్ 2023 73,110 -460.00
కామారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,800
కామారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 77,800
కామారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 77,800
కామారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,800
కామారెడ్డి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (01 డిసెంబర్) 77,800
కామారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,390
కామారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,210
కామారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,793
కామారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,500
కామారెడ్డి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,390
కామారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 73,060
కామారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,830
కామారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,706
కామారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,890
కామారెడ్డి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,850
కామారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,950
కామారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,880
కామారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,306
కామారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,940
కామారెడ్డి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,890
కామారెడ్డి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర