కోహిమా, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

కోహిమా : బంగారు రేటు

16 జూలై 2024
73,990
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 73,990 +210.00
14 జూలై 2024 73,780 +10.00
13 జూలై 2024 73,770 +10.00
12 జూలై 2024 73,760 -20.00
11 జూలై 2024 73,780 +620.00
10 జూలై 2024 73,160 +270.00
09 జూలై 2024 72,890 +100.00
08 జూలై 2024 72,790 -700.00
07 జూలై 2024 73,490 +10.00
06 జూలై 2024 73,480 +10.00
కోహిమా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 73,990
కోహిమా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,980
కోహిమా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,196
కోహిమా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 72,050
కోహిమా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 73,990
కోహిమా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,390
కోహిమా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,430
కోహిమా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 72,032
కోహిమా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,080
కోహిమా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,980
కోహిమా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,930
కోహిమా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 71,090
కోహిమా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,622
కోహిమా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 71,090
కోహిమా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,080
కోహిమా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,320
కోహిమా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,560
కోహిమా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,628
కోహిమా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,560
కోహిమా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,860
కోహిమా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోహిమా : వెండి రేటు

16 జూలై 2024
93,060.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జూలై 2024 93,060 -470.00
14 జూలై 2024 93,530 +10.00
13 జూలై 2024 93,520 +10.00
12 జూలై 2024 93,510 -1,040.00
11 జూలై 2024 94,550 +1,170.00
10 జూలై 2024 93,380 +60.00
09 జూలై 2024 93,320 +350.00
08 జూలై 2024 92,970 -960.00
07 జూలై 2024 93,930 +0.00
06 జూలై 2024 93,930 +10.00
కోహిమా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,550
కోహిమా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,990
కోహిమా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,961
కోహిమా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,990
కోహిమా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (15 జూలై) 93,060
కోహిమా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,400
కోహిమా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,570
కోహిమా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,876
కోహిమా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 92,170
కోహిమా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,830
కోహిమా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,720
కోహిమా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,330
కోహిమా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,602
కోహిమా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,470
కోహిమా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 92,170
కోహిమా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,400
కోహిమా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,010
కోహిమా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,128
కోహిమా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,010
కోహిమా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 81,180
కోహిమా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర