కాంచీపురం, తమిళనాడు : బంగారం & వెండి ధర

కాంచీపురం : బంగారు రేటు

08 ఆగస్టు 2022
52,250
+280.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 51,970 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,970 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,970 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,280 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,800 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,690 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,600 -40.00
31 జూలై 2022 51,640 -1,320.00
30 జూలై 2022 52,960 +310.00
29 జూలై 2022 52,650 +590.00
కాంచీపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,800
కాంచీపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,600
కాంచీపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,040
కాంచీపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,600
కాంచీపురం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 51,970
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,490
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,640
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,133
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,850
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,640
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,060
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,520
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,224
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,190
కాంచీపురం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,060
కాంచీపురం బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,120
కాంచీపురం బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,190
కాంచీపురం బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,056
కాంచీపురం బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,610
కాంచీపురం బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,260
కాంచీపురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాంచీపురం : వెండి రేటు

08 ఆగస్టు 2022
58,900.00
+1,250.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 57,650 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,650 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,640 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,260 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,890 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,740 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,510 +640.00
31 జూలై 2022 57,870 -1,610.00
30 జూలై 2022 59,480 +340.00
29 జూలై 2022 59,140 +2,850.00
కాంచీపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 58,510
కాంచీపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,640
కాంచీపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,906
కాంచీపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,510
కాంచీపురం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) 57,650
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,030
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,840
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,174
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,870
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,870
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,980
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,620
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,652
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,730
కాంచీపురం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,620
కాంచీపురం వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,600
కాంచీపురం వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,300
కాంచీపురం వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,087
కాంచీపురం వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,600
కాంచీపురం వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,510
కాంచీపురం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర