కిఫేర్, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

కిఫేర్ : బంగారు రేటు

01 జూన్ 2023
60,080
-360.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 60,440 +10.00
30 మే 2023 60,430 +510.00
29 మే 2023 59,920 +80.00
28 మే 2023 59,840 +10.00
27 మే 2023 59,830 +0.00
26 మే 2023 59,830 -90.00
25 మే 2023 59,920 -370.00
24 మే 2023 60,290 -390.00
23 మే 2023 60,680 -20.00
22 మే 2023 60,700 -130.00
కిఫేర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
కిఫేర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
కిఫేర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర
కిఫేర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
కిఫేర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,860
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,830
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,786
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,280
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 60,440
కిఫేర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,510
కిఫేర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,790
కిఫేర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,516
కిఫేర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,790
కిఫేర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,280
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 60,030
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,210
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 58,046
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,140
కిఫేర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,790
కిఫేర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కిఫేర్ : వెండి రేటు

01 జూన్ 2023
72,200.00
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
31 మే 2023 72,550 +1,080.00
30 మే 2023 71,470 -30.00
29 మే 2023 71,500 -180.00
28 మే 2023 71,680 +10.00
27 మే 2023 71,670 +10.00
26 మే 2023 71,660 +1,080.00
25 మే 2023 70,580 -840.00
24 మే 2023 71,420 -1,090.00
23 మే 2023 72,510 -570.00
22 మే 2023 73,080 -620.00
కిఫేర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర
కిఫేర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర
కిఫేర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర
కిఫేర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర ()
కిఫేర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర ()
కిఫేర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,340
కిఫేర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,580
కిఫేర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 74,097
కిఫేర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,740
కిఫేర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 72,550
కిఫేర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,520
కిఫేర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,540
కిఫేర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 75,149
కిఫేర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,620
కిఫేర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,740
కిఫేర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,610
కిఫేర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,120
కిఫేర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 67,282
కిఫేర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,740
కిఫేర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,610
కిఫేర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర