సైహా, మిజోరం : బంగారం & వెండి ధర

సైహా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
52,210
-350.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 52,560 +260.00
24 మే 2022 52,300 +80.00
23 మే 2022 52,220 +290.00
22 మే 2022 51,930 +0.00
21 మే 2022 51,930 +0.00
20 మే 2022 51,930 +340.00
19 మే 2022 51,590 +40.00
18 మే 2022 51,550 -70.00
17 మే 2022 51,620 +380.00
16 మే 2022 51,240 -310.00
సైహా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,170
సైహా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,240
సైహా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 52,070
సైహా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,670
సైహా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 52,560
సైహా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,730
సైహా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,600
సైహా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,548
సైహా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 53,000
సైహా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,670
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,710
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,600
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,412
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,600
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,350
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,950
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,990
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,723
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,990
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,600
సైహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సైహా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 మే 2022
63,220.00
-450.00
తేదీ ధర మార్పు
25 మే 2022 63,670 +690.00
24 మే 2022 62,980 -110.00
23 మే 2022 63,090 -160.00
22 మే 2022 63,250 +0.00
21 మే 2022 63,250 +0.00
20 మే 2022 63,250 +810.00
19 మే 2022 62,440 -390.00
18 మే 2022 62,830 +240.00
17 మే 2022 62,590 +1,630.00
16 మే 2022 60,960 +600.00
సైహా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,670
సైహా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,360
సైహా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,065
సైహా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,670
సైహా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (25 మే) 63,670
సైహా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,890
సైహా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,670
సైహా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 69,038
సైహా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,340
సైహా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,670
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,340
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,780
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,417
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,780
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,250
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,840
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,400
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,851
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,650
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,780
సైహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర