అల్మోరా, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

అల్మోరా : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,720
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,720 +10.00
02 మార్చి 2024 63,710 +0.00
01 మార్చి 2024 63,710 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,640 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,320 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,410 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,240 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,400 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,400 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,390 +360.00
అల్మోరా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,720
అల్మోరా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,710
అల్మోరా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,713
అల్మోరా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,710
అల్మోరా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,720
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,920
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,430
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,237
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,920
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,640
అల్మోరా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,430
అల్మోరా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,640
అల్మోరా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,414
అల్మోరా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,430
అల్మోరా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,700
అల్మోరా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,730
అల్మోరా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,100
అల్మోరా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,543
అల్మోరా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,300
అల్మోరా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,290
అల్మోరా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అల్మోరా : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,240.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,240 +0.00
02 మార్చి 2024 72,240 +10.00
01 మార్చి 2024 72,230 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,220 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,100 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,460 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,710 -1,000.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,710 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,710 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,700 +220.00
అల్మోరా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,240
అల్మోరా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,230
అల్మోరా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,237
అల్మోరా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,230
అల్మోరా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,240
అల్మోరా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,370
అల్మోరా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,100
అల్మోరా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,961
అల్మోరా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,370
అల్మోరా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,220
అల్మోరా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,390
అల్మోరా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,910
అల్మోరా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,195
అల్మోరా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,390
అల్మోరా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,380
అల్మోరా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,730
అల్మోరా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,370
అల్మోరా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,583
అల్మోరా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,720
అల్మోరా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,340
అల్మోరా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర