అల్మోరా, ఉత్తరాఖండ్ : బంగారం & వెండి ధర

అల్మోరా : బంగారు రేటు

10 ఆగస్టు 2022
52,290
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 52,260 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,250 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,850 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,850 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,840 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,150 -530.00
03 ఆగస్టు 2022 52,680 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,570 +100.00
01 ఆగస్టు 2022 51,470 -50.00
31 జూలై 2022 51,520 -1,320.00
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,680
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,470
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,991
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,470
అల్మోరా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 52,260
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,370
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,520
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,013
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,730
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,520
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,940
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,400
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,104
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,070
అల్మోరా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,940
అల్మోరా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,990
అల్మోరా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,070
అల్మోరా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,936
అల్మోరా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,490
అల్మోరా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,140
అల్మోరా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అల్మోరా : వెండి రేటు

10 ఆగస్టు 2022
58,580.00
-610.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 59,190 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,180 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,510 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,510 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,500 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,120 +370.00
03 ఆగస్టు 2022 57,750 +150.00
02 ఆగస్టు 2022 57,600 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,370 +640.00
31 జూలై 2022 57,730 -1,600.00
అల్మోరా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,190
అల్మోరా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,500
అల్మోరా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,081
అల్మోరా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,370
అల్మోరా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 59,190
అల్మోరా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,890
అల్మోరా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,710
అల్మోరా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,039
అల్మోరా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,730
అల్మోరా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,730
అల్మోరా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,830
అల్మోరా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,480
అల్మోరా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,507
అల్మోరా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,590
అల్మోరా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,480
అల్మోరా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,450
అల్మోరా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,160
అల్మోరా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,941
అల్మోరా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,450
అల్మోరా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,370
అల్మోరా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర