సోనిపట్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

సోనిపట్ : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,550
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,550 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,540 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,270 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,180 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,210 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,210 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,810 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 51,800 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,800 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,110 -520.00
సోనిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,630
సోనిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,430
సోనిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,082
సోనిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,430
సోనిపట్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,550
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,330
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,480
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,973
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,690
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,480
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,900
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,360
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,064
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,030
సోనిపట్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,900
సోనిపట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,950
సోనిపట్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,030
సోనిపట్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,896
సోనిపట్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,450
సోనిపట్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,090
సోనిపట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సోనిపట్ : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,410.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,410 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,400 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,450 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,020 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,140 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,130 +1,660.00
07 ఆగస్టు 2022 57,470 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,460 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,460 -610.00
04 ఆగస్టు 2022 58,070 +360.00
సోనిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,410
సోనిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,460
సోనిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,353
సోనిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,320
సోనిపట్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,410
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,840
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,670
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,994
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,680
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,690
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,780
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,430
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,457
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,540
సోనిపట్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,430
సోనిపట్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,400
సోనిపట్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,110
సోనిపట్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,893
సోనిపట్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,400
సోనిపట్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,320
సోనిపట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర