బెలోనియా, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

బెలోనియా : బంగారు రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
73,160
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 73,160 +0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 73,160 +120.00
18 ఏప్రిల్ 2024 73,040 +240.00
17 ఏప్రిల్ 2024 72,800 -540.00
16 ఏప్రిల్ 2024 73,340 +770.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,570 +320.00
14 ఏప్రిల్ 2024 72,250 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 72,240 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 72,230 +270.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,960 +440.00
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,340
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,580
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,584
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,580
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 73,160
బెలోనియా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,360
బెలోనియా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,980
బెలోనియా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,216
బెలోనియా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,980
బెలోనియా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,960
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 63,180
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,690
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,501
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 63,180
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,900
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,700
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,900
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,677
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,700
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,960
బెలోనియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెలోనియా : వెండి రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
84,160.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 84,160 +0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 84,160 +230.00
18 ఏప్రిల్ 2024 83,930 -160.00
17 ఏప్రిల్ 2024 84,090 +0.00
16 ఏప్రిల్ 2024 84,090 -330.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,420 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,640 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,630 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,620 +160.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,460 +270.00
బెలోనియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,420
బెలోనియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 76,030
బెలోనియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 82,293
బెలోనియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 76,030
బెలోనియా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 84,160
బెలోనియా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 76,040
బెలోనియా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,530
బెలోనియా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,894
బెలోనియా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,530
బెలోనియా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,500
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,670
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,390
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,259
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,670
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,520
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,700
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 71,210
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,500
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,700
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,680
బెలోనియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర