రేవా, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

రేవా : బంగారు రేటు

24 జూలై 2024
68,800
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 68,800 -4,240.00
22 జూలై 2024 73,040 -250.00
21 జూలై 2024 73,290 +0.00
20 జూలై 2024 73,290 +10.00
19 జూలై 2024 73,280 -1,170.00
18 జూలై 2024 74,450 +70.00
17 జూలై 2024 74,380 -150.00
16 జూలై 2024 74,530 +800.00
15 జూలై 2024 73,730 +210.00
14 జూలై 2024 73,520 +0.00
రేవా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,530
రేవా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 68,800
రేవా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,010
రేవా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,800
రేవా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 68,800
రేవా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,140
రేవా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,190
రేవా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,784
రేవా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,830
రేవా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,740
రేవా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,670
రేవా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,840
రేవా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,373
రేవా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,850
రేవా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,830
రేవా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,070
రేవా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,330
రేవా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,382
రేవా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,330
రేవా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,610
రేవా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రేవా : వెండి రేటు

24 జూలై 2024
85,080.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
23 జూలై 2024 85,080 -4,170.00
22 జూలై 2024 89,250 -540.00
21 జూలై 2024 89,790 +10.00
20 జూలై 2024 89,780 +0.00
19 జూలై 2024 89,780 -2,110.00
18 జూలై 2024 91,890 -170.00
17 జూలై 2024 92,060 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,890 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,740 -460.00
14 జూలై 2024 93,200 +0.00
రేవా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,220
రేవా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 85,080
రేవా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 91,789
రేవా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,680
రేవా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (23 జూలై) 85,080
రేవా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,070
రేవా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,270
రేవా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,567
రేవా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,860
రేవా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,530
రేవా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,390
రేవా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 81,050
రేవా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,297
రేవా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,190
రేవా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,850
రేవా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,110
రేవా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,750
రేవా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,846
రేవా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,750
రేవా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,910
రేవా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర