మహోబా, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మహోబా : బంగారు రేటు

27 మే 2024
71,860
+340.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 71,520 +0.00
25 మే 2024 71,520 +10.00
24 మే 2024 71,510 -230.00
23 మే 2024 71,740 -1,530.00
22 మే 2024 73,270 -960.00
21 మే 2024 74,230 -380.00
20 మే 2024 74,610 +650.00
19 మే 2024 73,960 +10.00
18 మే 2024 73,950 +0.00
17 మే 2024 73,950 +800.00
మహోబా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
మహోబా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
మహోబా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,337
మహోబా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
మహోబా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 71,520
మహోబా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
మహోబా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
మహోబా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
మహోబా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
మహోబా బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
మహోబా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,050
మహోబా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,690
మహోబా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,918
మహోబా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,690
మహోబా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,650
మహోబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,900
మహోబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,410
మహోబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,221
మహోబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,900
మహోబా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,620
మహోబా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మహోబా : వెండి రేటు

27 మే 2024
91,950.00
+1,320.00
తేదీ ధర మార్పు
26 మే 2024 90,630 +10.00
25 మే 2024 90,620 +10.00
24 మే 2024 90,610 +240.00
23 మే 2024 90,370 -2,640.00
22 మే 2024 93,010 -1,750.00
21 మే 2024 94,760 -770.00
20 మే 2024 95,530 +4,340.00
19 మే 2024 91,190 +10.00
18 మే 2024 91,180 +10.00
17 మే 2024 91,170 +3,820.00
మహోబా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 95,530
మహోబా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
మహోబా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 86,974
మహోబా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
మహోబా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (26 మే) 90,630
మహోబా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
మహోబా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
మహోబా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
మహోబా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
మహోబా వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
మహోబా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,700
మహోబా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,210
మహోబా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,558
మహోబా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,210
మహోబా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,160
మహోబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,350
మహోబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,080
మహోబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,941
మహోబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,350
మహోబా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,200
మహోబా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర