మహోబా, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

మహోబా : బంగారు రేటు

10 ఆగస్టు 2022
52,350
+110.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 52,240 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,240 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,840 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 51,830 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,830 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,140 -520.00
03 ఆగస్టు 2022 52,660 +1,110.00
02 ఆగస్టు 2022 51,550 +90.00
01 ఆగస్టు 2022 51,460 -50.00
31 జూలై 2022 51,510 -1,310.00
మహోబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,660
మహోబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,460
మహోబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,977
మహోబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,460
మహోబా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 52,240
మహోబా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,360
మహోబా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,510
మహోబా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,999
మహోబా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,710
మహోబా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,510
మహోబా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,930
మహోబా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,380
మహోబా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,088
మహోబా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,060
మహోబా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,930
మహోబా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,980
మహోబా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,050
మహోబా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,922
మహోబా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,480
మహోబా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,120
మహోబా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మహోబా : వెండి రేటు

10 ఆగస్టు 2022
58,720.00
-450.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 59,170 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,170 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,500 +10.00
06 ఆగస్టు 2022 57,490 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 57,490 -610.00
04 ఆగస్టు 2022 58,100 +360.00
03 ఆగస్టు 2022 57,740 +160.00
02 ఆగస్టు 2022 57,580 -770.00
01 ఆగస్టు 2022 58,350 +630.00
31 జూలై 2022 57,720 -1,600.00
మహోబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,170
మహోబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,490
మహోబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,066
మహోబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,350
మహోబా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) 59,170
మహోబా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,870
మహోబా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,700
మహోబా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,022
మహోబా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,710
మహోబా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,720
మహోబా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,810
మహోబా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,460
మహోబా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,491
మహోబా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,570
మహోబా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,460
మహోబా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,430
మహోబా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,140
మహోబా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,924
మహోబా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,430
మహోబా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,350
మహోబా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర