కేరళ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కేరళ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 22 జూన్ 2024 71,840
ఎర్నాకుళం 22 జూన్ 2024 71,840
ఇడుక్కి 22 జూన్ 2024 71,840
కన్నూర్ 22 జూన్ 2024 71,840
కాసరగోడ్ 22 జూన్ 2024 71,840
కొల్లం 22 జూన్ 2024 71,840
కొట్టాయం 22 జూన్ 2024 71,840
కోజికోడ్ 22 జూన్ 2024 71,840
మలప్పురం 22 జూన్ 2024 71,840
పాలక్కాడ్ 22 జూన్ 2024 71,840
పఠనంతిట్ట 22 జూన్ 2024 71,840
తిరువనంతపురం 22 జూన్ 2024 71,840
త్రిస్సూర్ 22 జూన్ 2024 71,840
వయనాడ్ 22 జూన్ 2024 71,840

కేరళ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 22 జూన్ 2024 89,660
ఎర్నాకుళం 22 జూన్ 2024 89,660
ఇడుక్కి 22 జూన్ 2024 89,660
కన్నూర్ 22 జూన్ 2024 89,660
కాసరగోడ్ 22 జూన్ 2024 89,660
కొల్లం 22 జూన్ 2024 89,660
కొట్టాయం 22 జూన్ 2024 89,660
కోజికోడ్ 22 జూన్ 2024 89,660
మలప్పురం 22 జూన్ 2024 89,660
పాలక్కాడ్ 22 జూన్ 2024 89,660
పఠనంతిట్ట 22 జూన్ 2024 89,660
తిరువనంతపురం 22 జూన్ 2024 89,660
త్రిస్సూర్ 22 జూన్ 2024 89,660
వయనాడ్ 22 జూన్ 2024 89,660