కేరళ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కేరళ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 22 మార్చి 2023 58,960
ఎర్నాకుళం 22 మార్చి 2023 58,960
ఇడుక్కి 22 మార్చి 2023 58,960
కన్నూర్ 22 మార్చి 2023 58,960
కాసరగోడ్ 22 మార్చి 2023 58,960
కొల్లం 22 మార్చి 2023 58,960
కొట్టాయం 22 మార్చి 2023 58,960
కోజికోడ్ 22 మార్చి 2023 58,960
మలప్పురం 22 మార్చి 2023 58,960
పాలక్కాడ్ 22 మార్చి 2023 58,960
పఠనంతిట్ట 22 మార్చి 2023 58,960
తిరువనంతపురం 22 మార్చి 2023 58,960
త్రిస్సూర్ 22 మార్చి 2023 58,960
వయనాడ్ 22 మార్చి 2023 58,960

కేరళ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 22 మార్చి 2023 68,660
ఎర్నాకుళం 22 మార్చి 2023 68,660
ఇడుక్కి 22 మార్చి 2023 68,660
కన్నూర్ 22 మార్చి 2023 68,660
కాసరగోడ్ 22 మార్చి 2023 68,660
కొల్లం 22 మార్చి 2023 68,660
కొట్టాయం 22 మార్చి 2023 68,660
కోజికోడ్ 22 మార్చి 2023 68,660
మలప్పురం 22 మార్చి 2023 68,660
పాలక్కాడ్ 22 మార్చి 2023 68,660
పఠనంతిట్ట 22 మార్చి 2023 68,660
తిరువనంతపురం 22 మార్చి 2023 68,660
త్రిస్సూర్ 22 మార్చి 2023 68,660
వయనాడ్ 22 మార్చి 2023 68,660