కేరళ : బంగారం & వెండి ధర, కేరళ బంగారు రేట్లు, కేరళ వెండి రేట్లు

కేరళ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కేరళ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 20 మే 2022 51,880
ఎర్నాకుళం 20 మే 2022 51,880
ఇడుక్కి 20 మే 2022 51,880
కన్నూర్ 20 మే 2022 51,880
కాసరగోడ్ 20 మే 2022 51,880
కొల్లం 20 మే 2022 51,880
కొట్టాయం 20 మే 2022 51,880
కోజికోడ్ 20 మే 2022 51,880
మలప్పురం 20 మే 2022 51,880
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 51,880
పఠనంతిట్ట 20 మే 2022 51,880
తిరువనంతపురం 20 మే 2022 51,880
త్రిస్సూర్ 20 మే 2022 51,880
వయనాడ్ 20 మే 2022 51,880

కేరళ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 20 మే 2022 63,190
ఎర్నాకుళం 20 మే 2022 63,190
ఇడుక్కి 20 మే 2022 63,190
కన్నూర్ 20 మే 2022 63,190
కాసరగోడ్ 20 మే 2022 63,190
కొల్లం 20 మే 2022 63,190
కొట్టాయం 20 మే 2022 63,190
కోజికోడ్ 20 మే 2022 63,190
మలప్పురం 20 మే 2022 63,190
పాలక్కాడ్ 20 మే 2022 63,190
పఠనంతిట్ట 20 మే 2022 63,190
తిరువనంతపురం 20 మే 2022 63,190
త్రిస్సూర్ 20 మే 2022 63,190
వయనాడ్ 20 మే 2022 63,190