జముయి, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

జముయి : బంగారు రేటు

30 మే 2023
59,950
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,620 +80.00
28 మే 2023 59,540 +10.00
27 మే 2023 59,530 +0.00
26 మే 2023 59,530 -90.00
25 మే 2023 59,620 -370.00
24 మే 2023 59,990 -390.00
23 మే 2023 60,380 -20.00
22 మే 2023 60,400 -120.00
21 మే 2023 60,520 +0.00
20 మే 2023 60,520 +10.00
జముయి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,550
జముయి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,530
జముయి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,506
జముయి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 59,980
జముయి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,620
జముయి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,200
జముయి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,490
జముయి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,212
జముయి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,490
జముయి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 59,980
జముయి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,730
జముయి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,930
జముయి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,755
జముయి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,860
జముయి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,490
జముయి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,790
జముయి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,430
జముయి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,389
జముయి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,790
జముయి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,830
జముయి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జముయి : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,240.00
+100.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,140 -180.00
28 మే 2023 71,320 +10.00
27 మే 2023 71,310 +10.00
26 మే 2023 71,300 +1,070.00
25 మే 2023 70,230 -830.00
24 మే 2023 71,060 -1,090.00
23 మే 2023 72,150 -570.00
22 మే 2023 72,720 -610.00
21 మే 2023 73,330 +0.00
20 మే 2023 73,330 +10.00
జముయి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 77,950
జముయి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,230
జముయి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,869
జముయి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,360
జముయి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,140
జముయి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,140
జముయి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,170
జముయి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,772
జముయి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,250
జముయి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,360
జముయి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,250
జముయి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,810
జముయి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,945
జముయి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,420
జముయి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,250
జముయి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,370
జముయి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,630
జముయి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,329
జముయి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,930
జముయి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,530
జముయి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర