అంబాలా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అంబాలా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అంబాలా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 20 మే 2022 51,380
బర్నాలా 20 మే 2022 51,400
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
చండీగ .్ 20 మే 2022 51,400
డెహ్రాడూన్ 20 మే 2022 51,420
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 51,380
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 51,400
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 51,450
హరిద్వార్ 20 మే 2022 51,420
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 51,400
జలంధర్ 20 మే 2022 51,400
జింద్ 20 మే 2022 51,380
కైతల్ 20 మే 2022 51,380
కర్నాల్ 20 మే 2022 51,380
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 51,380
లుధియానా 20 మే 2022 51,400
మండి 20 మే 2022 51,450
మాన్సా 20 మే 2022 51,400
ముజఫర్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
పంచకుల 20 మే 2022 51,380
పానిపట్ 20 మే 2022 51,380
పాటియాలా 20 మే 2022 51,400
రూపనగర్ 20 మే 2022 51,400
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 51,400
సాస్ నగర్ 20 మే 2022 51,400
షంలి 20 మే 2022 51,410
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 20 మే 2022 51,400
సిమ్లా 20 మే 2022 51,450
సిర్మౌర్ 20 మే 2022 51,450
సోలన్ 20 మే 2022 51,450
సోనిపట్ 20 మే 2022 51,380
ఉనా 20 మే 2022 51,450
యమునానగర్ 20 మే 2022 51,380
అంబాలా : బంగారం ధర

అంబాలా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబాలా 20 మే 2022 62,190
బర్నాలా 20 మే 2022 62,200
బిలాస్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
చండీగ .్ 20 మే 2022 62,200
డెహ్రాడూన్ 20 మే 2022 62,230
ఫతేహాబాద్ 20 మే 2022 62,190
ఫతేగ h ్ సాహిబ్ 20 మే 2022 62,200
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 62,270
హరిద్వార్ 20 మే 2022 62,230
హోషియార్పూర్ 20 మే 2022 62,200
జలంధర్ 20 మే 2022 62,200
జింద్ 20 మే 2022 62,190
కైతల్ 20 మే 2022 62,190
కర్నాల్ 20 మే 2022 62,190
కురుక్షేత్ర 20 మే 2022 62,190
లుధియానా 20 మే 2022 62,200
మండి 20 మే 2022 62,270
మాన్సా 20 మే 2022 62,200
ముజఫర్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
పంచకుల 20 మే 2022 62,190
పానిపట్ 20 మే 2022 62,190
పాటియాలా 20 మే 2022 62,200
రూపనగర్ 20 మే 2022 62,200
సహారాన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
సంగ్రూర్ 20 మే 2022 62,200
సాస్ నగర్ 20 మే 2022 62,200
షంలి 20 మే 2022 62,220
Shd భగత్ సింగ్ Ngr 20 మే 2022 62,200
సిమ్లా 20 మే 2022 62,270
సిర్మౌర్ 20 మే 2022 62,270
సోలన్ 20 మే 2022 62,270
సోనిపట్ 20 మే 2022 62,190
ఉనా 20 మే 2022 62,270
యమునానగర్ 20 మే 2022 62,190
అంబాలా : వెండి ధర