బళ్లారి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బళ్లారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బళ్లారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 21 మే 2022 51,810
బళ్లారి 21 మే 2022 51,770
చిత్రదుర్గ 21 మే 2022 51,770
దావంగరే 21 మే 2022 51,770
గడగ్ 21 మే 2022 51,770
జోగులాంబ గద్వాల్ 21 మే 2022 51,810
కొప్పల్ 21 మే 2022 51,770
కర్నూలు 21 మే 2022 51,810
రాయచూర్ 21 మే 2022 51,770
బళ్లారి : బంగారం ధర

బళ్లారి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనంతపూర్ 21 మే 2022 63,100
బళ్లారి 21 మే 2022 63,060
చిత్రదుర్గ 21 మే 2022 63,060
దావంగరే 21 మే 2022 63,060
గడగ్ 21 మే 2022 63,060
జోగులాంబ గద్వాల్ 21 మే 2022 63,100
కొప్పల్ 21 మే 2022 63,060
కర్నూలు 21 మే 2022 63,100
రాయచూర్ 21 మే 2022 63,060
బళ్లారి : వెండి ధర