భద్రాద్రి కొఠగుడెం : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భద్రాద్రి కొఠగుడెం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భద్రాద్రి కొఠగుడెం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 20 మే 2022 51,470
బీజాపూర్ 20 మే 2022 51,380
తూర్పు గోదావరి 20 మే 2022 51,470
గుంటూరు 20 మే 2022 51,470
జంగావ్ 20 మే 2022 51,470
జయశంకర్ భూపాల్పా 20 మే 2022 51,470
ఖమ్మం 20 మే 2022 51,470
మచిలిపట్నం 20 మే 2022 51,470
మహాబుబాబాద్ 20 మే 2022 51,470
మల్కన్‌గిరి 20 మే 2022 51,410
నల్గొండ 20 మే 2022 51,470
సుక్మా 20 మే 2022 51,380
సూర్యపేట 20 మే 2022 51,470
వరంగల్ 20 మే 2022 51,470
వరంగల్ గ్రామీణ 20 మే 2022 51,470
పశ్చిమ గోదావరి 20 మే 2022 51,470
భద్రాద్రి కొఠగుడెం : బంగారం ధర

భద్రాద్రి కొఠగుడెం : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
భద్రాద్రి కొఠగుడెం 20 మే 2022 62,300
బీజాపూర్ 20 మే 2022 62,180
తూర్పు గోదావరి 20 మే 2022 62,300
గుంటూరు 20 మే 2022 62,300
జంగావ్ 20 మే 2022 62,300
జయశంకర్ భూపాల్పా 20 మే 2022 62,300
ఖమ్మం 20 మే 2022 62,300
మచిలిపట్నం 20 మే 2022 62,300
మహాబుబాబాద్ 20 మే 2022 62,300
మల్కన్‌గిరి 20 మే 2022 62,220
నల్గొండ 20 మే 2022 62,300
సుక్మా 20 మే 2022 62,180
సూర్యపేట 20 మే 2022 62,300
వరంగల్ 20 మే 2022 62,300
వరంగల్ గ్రామీణ 20 మే 2022 62,300
పశ్చిమ గోదావరి 20 మే 2022 62,300
భద్రాద్రి కొఠగుడెం : వెండి ధర